Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)" Janusz Korczak


PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ „ MOJA OJCZYZNA”

(Zam: 21.06.2019 r., godz. 18.54)
W roku szkolnym 2018/2019 grupy „ Jeżyków” i „ Motyli” realizowały PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ „ MOJA OJCZYZNA”
Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu. To w rodzinie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami narodowymi i reagowania na nie.
Przygotowany przez nas projekt ma służyć przygotowaniu wychowanków do otworzenia dziecięcych serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Proponowany projekt poszerza treści z zakresu wychowania patriotycznego i może być realizowany łącznie z dowolnie wybranym programem wychowania przedszkolnego. Projekt ten będzie realizowany w korelacji z programem własnym „Nieporęt-moja mała ojczyzna”
Celem nadrzędnym projektu jest promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli.

CELE PROJEKTU:
Cele ogólne:
1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym; 2. Zapoznanie wychowanków z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami, instytucjami,
które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;
3. Przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznymCele szczegółowe:
Dziecko:
- zna historię powstania państwa polskiego;
- zna symbole narodowe;
- rozpoznaje i śpiewa hymn polski;
- zna historię Święta Niepodległości;
- zna historię święta 3 Maja;
- rozumie znaczenie symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;
- wie jak zachować się podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych;
- kształtuje szacunek dla własnego państwa;
- kształtuje tożsamość narodową i współuczestniczy w pielęgnowaniu tradycji;
- kształtuje więź z krajem ojczystym i świadomość obywatelską;
- uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.RODZAJ AKTYWNOŚCI. FORMY REALIZACJI.
• Zajęcia dydaktyczne - zajęcia przybliżające dzieciom święto 11 Listopada
• Zajęcia przybliżające dzieciom święto 3 Maja - uczczenie Święta Flagi Narodowej –
• Zapoznanie dzieci z historią powstania miejscowości Nieporęt, herbem i tradycjami,
• Zapoznanie z symbolami narodowymi, - zapoznanie z mapą polski wskazywanie morza, gór, stolicy, największej rzeki itp.
• Poznanie legend dotyczących państwa polskiego
• Wskazywanie Polski na mapie Europy
• Przybliżenie dzieciom ważnych dla polski postaci historycznych zgodnie z planem pracy
• Wyjścia i wycieczki –zwiedzanie najbliższej okolicy, zapoznanie z historią, zabytkami i walorami Nieporętu i Zalewu Zegrzyńskiego
• Udział w wybranych uroczystościach lokalnych
• Działalność artystyczna - wykonywanie prac plastycznych w ramach zajęć
• Wzięcie udziału w konkursie plastycznym z okazji dnia 11 Listopada
• Występ z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości


GALERIA FOTOGRAFICZNA

Statystyka strony

Strona oglądana: 362 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Anna Mańk, data: 16.06.2019 r., godz. 18.00
Wprowadził:Magdalena Kowalewska, data: 21.06.2019 r., godz. 18.54
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Kowalewska, data: 21.06.2019 r., godz. 18.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2019 r., godz. 18.54Magdalena KowalewskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Magdalena Kowalewska, e-mail: sekretariat@gpn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.