Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)" Janusz Korczak


Ramowy rozkład dnia

Foto
Rozkład dnia
6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci do sali dyżurującej, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno - wyrównawcza.

8.00 - 8.45 Praca indywidualna, z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno-wyrównawcza w sali poszczególnych grup. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych.

8.45 - 9.00 Zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.

9.00 - 9.30 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów.

9.30 - 10.30 >
Foto
zajęcia
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.30 - 11.35 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

11.35 - 12.00 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

12.00 - 13.00 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

12.30 -14.00 Leżakowanie- odpoczynek dla grup najmłodszych- Pszczółek i Krasnali.

13.00 - 14.10
Foto
'
Grupy starsze - zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu przedszkolnego. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

14.10 - 14.30 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14.30 - 15.00 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

15.00 - 17.30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali lub w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Rozchodzenie się dzieci.

Statystyka strony

Strona oglądana: 9677 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Elżbieta Zielińska, data: 28.09.2017 r., godz. 20.55
Wprowadził:Ewa Koc, data: 13.04.2010 r., godz. 16.25
Ostatnia aktualizacja:Ewa Koc, data: 01.10.2017 r., godz. 16.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2017 r., godz. 16.19Ewa KocEdycja strony
28.09.2017 r., godz. 21.46Ewa KocEdycja strony
28.09.2017 r., godz. 21.46Ewa KocEdycja strony
28.09.2017 r., godz. 21.42Ewa KocEdycja strony
28.09.2017 r., godz. 21.36Ewa KocEdycja strony
28.09.2017 r., godz. 21.35Ewa KocEdycja strony
28.09.2017 r., godz. 21.22Ewa KocEdycja strony
01.09.2014 r., godz. 21.29Ewa KocEdycja strony
01.09.2014 r., godz. 21.16Ewa KocEdycja strony
01.09.2014 r., godz. 21.15Ewa KocEdycja strony
01.09.2014 r., godz. 20.55Ewa KocEdycja strony
29.08.2014 r., godz. 21.17Ewa KocEdycja strony
29.08.2013 r., godz. 21.40Ewa KocEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 23.06Ewa KocEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 23.06Ewa KocEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 23.04Ewa KocEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 23.02Ewa KocEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 23.01Ewa KocEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 22.56Ewa KocEdycja strony
04.09.2011 r., godz. 22.36Ewa KocEdycja strony
04.09.2011 r., godz. 22.32Ewa KocEdycja strony
23.02.2011 r., godz. 08.05Ewa KocEdycja strony
23.02.2011 r., godz. 08.04Ewa KocEdycja strony
23.02.2011 r., godz. 07.59Ewa KocEdycja strony
13.04.2010 r., godz. 16.25Ewa KocDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Magdalena Kowalewska, e-mail: sekretariat@gpn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.