Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)" Janusz Korczak


Innowacja 2014/2015

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Nieporęcie powołując się na Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej, eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 roku nr 56, poz. 506) zgłosił innowację „Dziecko jako członek szerszego środowiska społecznego. Wychowanie dziecka wrażliwego otwartego na świat i
przygotowanie go do czynnego udziału w życiu społeczeństwa" do Kuratora Oświaty w Warszawie, która uchwałą Rady Pedagogicznej 2014/2015 z dnia 30.09.2014 roku przyjęta została do realizacji od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Kurator Oświaty w Warszawie wpisał innowację „Dziecko jako członek szerszego środowiska społecznego" na listę realizowanych innowacji.


Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym nie przebiega w izolacji od życia środowiska - wsi, miasta, kraju. Dziecko jest bezpośrednio lub pośrednio włączone w nurt wydarzeń, w których uczestniczą jego najbliżsi, interesuje się nimi, pragnie je poznać, chociaż nie zawsze jest w stanie zrozumieć ich istotne znaczenie.

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnorodnych zadań, współpraca może przybrać rozmaite formy. W wychowaniu społecznym, które realizowane jest w przedszkolu, nie można więc pominąć tak istotnej sprawy, jak wskazanie wpływu środowiska na kształtowanie osobowości dziecka i przygotowanie go do czynnego udziału w życiu społeczeństwa.

W dzisiejszym świecie, nastawionym na globalizację i pokonywanie wszelkich barier w kontaktach z ludźmi z całego świata, istotną rolę odgrywa umiejętność znalezienia się w różnych środowiskach społecznych i kulturowych, co wymaga wiedzy oraz gruntownego wychowania w tym zakresie.

Na przedszkolnym etapie edukacji warto zapoznać dzieci z różnymi instytucjami społecznymi, by w przyszłości jako dorośli ludzie stworzyć więzy między ludźmi oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji. Najważniejszą rolę w życiu małego człowieka, stanowią umiejętności poznawania otaczającego świata, zrozumienie go, dostrzeganie związków w nim zachodzących.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA:


• Zakłada jednodniowe nauczanie poza przedszkolem na terenie gminy Nieporęt w wybranej instytucji użytku publicznego.

• W innowacji jeden tydzień (krąg tematyczny), każdego miesiąca poświęcony jest zagadnieniom związanym z wybraną instytucją publiczną.

• Każdy krąg tematyczny rozpoczyna się wycieczką do wybranej instytucji.

• Dzieci podczas wycieczki, zdobywają wiedzę i umiejętności w bezpośrednim kontakcie z pracownikami instytucji.

• Wycieczka jest bazą wyjściową do dalszej realizacji treści edukacyjnych.

• Po zgłębieniu wiedzy i doświadczeń podczas wycieczek, przystępujemy do realizacji przewidzianych treści dydaktycznych, które zawarte są w kręgach tematycznych.

• Do pełnego zrealizowania kręgu tematycznego wykorzystamy aktywne metody i techniki pracy, takie jak: projekt, 6 myślowych kapeluszy, drama, inscenizacja, gry dydaktyczne, doświadczenie, zabawy tropiące, ścieżki zdrowia, teleturniej, wycieczki połączone z pokazem i działaniem, ścieżki przyrodnicze.

• Kręgi tematyczne rozpoczęte wycieczką skorelowane są z planem zajęć wychowawczo - dydaktycznym.

• Organizacją wycieczek zajmą się rodzice przy współpracy nauczyciela.

• W ciągu roku szkolnego 2014/2015 zaplanowałyśmy 10 wycieczek do instytucji publicznych.

• Podsumowaniem innowacji, będzie turniej wiedzy o gminie Nieporęt z udziałem przedstawicieli instytucji i władz gminy. Przewidziany termin turnieju - czerwiec 2015r.

• W organizacji realizacji współpracy ze środowiskiem partnerami wspierającymi nasze działalności będą rodzice.

Statystyka strony

Strona oglądana: 4676 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Grażyna Dulińska, data: 06.10.2014 r., godz. 19.31
Wprowadził:Magdalena Kowalewska, data: 06.10.2014 r., godz. 19.31
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Kowalewska, data: 14.01.2019 r., godz. 17.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2019 r., godz. 17.18Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 11.31Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 11.30Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 11.03Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 11.02Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 22.59Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 20.11Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 20.10Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 20.09Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 20.08Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 20.03Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 20.03Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 20.02Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 19.57Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 19.47Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 19.32Magdalena KowalewskaEdycja strony
06.10.2014 r., godz. 19.31Magdalena KowalewskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Magdalena Kowalewska, e-mail: sekretariat@gpn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.