Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)" Janusz Korczak


Innowacja 2015/2016

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest - swoje, obowiązek.

[Zygmunt Gloger]
W roku szkolnym 2015/2016 w naszej placówce w grupach pięciolatków realizujemy innowację pedagogiczną pt: „Lubimy tańczyć, gdy muzyka gra – narodowe tańce polskie już w przedszkolu”.

Innowacja oparta jest o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku ). Treści oparte są na programie Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały "Zanim będę uczniem," oraz na własnych doświadczeniach zawodowych i wiedzy pozyskanej na warsztatach, kursach i szkoleniach edukacyjnych autorów innowacji.

Innowacja obejmuje zajęcia rytmiczne, umuzykalniające, taneczne, przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Innowacja powstała z myślą o starszych przedszkolakach, aby wspomóc ogólny rozwój dzieci i rozpocząć ’’edukację folklorystyczną’’ już od przedszkola.

Miejscem wdrażania działalności innowacyjnej jest Gminne Przedszkole w Nieporęcie. Placówka posiada sześć oddziałów przedszkolnych, głównymi kierunkami działania jest:

- poznawanie odmienności wielu środowisk, kultur, zjawisk otaczającego dzieci świata,
- tworzenie w poczuciu wolności i bezpieczeństwa jako działanie dające dziecku możliwość samorealizacji.


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzyczna


Foto
Innowacja muzycznaCzym jest muzyka- nie wiem, może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd?

Muzyka jest w przedszkolu skutecznym środkiem wychowawczym. Współdziałanie w grupie podczas zabaw ruchowych uczy dyscypliny, porządku, solidarności, współodpowiedzialności. Wykonanie indywidualnych poleceń daje satysfakcję, poprawia samopoczucie, dodaje wiary w siebie dzieciom nieśmiałym i zahamowanym. Wysiłek podczas trudniejszych ćwiczeń taneczno-muzycznych uczy pokonywania trudności, wzbudza szacunek dla pracy.

Biorąc pod uwagę naturalną potrzebę ruchu u małego dziecka, wiążemy z ruchem większość zajęć muzycznych w przedszkolu. Ruch pomaga dziecku w bardziej głębokim świadomym przeżyciu utworu muzycznego. Poprzez ruch odtwarzamy rytm, akcenty metryczne, dynamikę, zmiany tempa, kierunek linii melodycznej. Ruchem zaznaczamy, części, okresy i zdania muzyczne (w tańcu).

Taniec, w którym nie sygnały słowne, lecz muzyczne, narzucają wykonanie określonej czynności w wyznaczonej przestrzeni, kształtuje dyscyplinę jednocześnie rozwiązują umiejętności podporządkowania się zespołowi. Poprzez różnorodny kontakt z muzyką zaspokojone są podstawowa potrzeby psychiczne dzieci : potrzeba ruchu, radość osiągnięcie sukcesu. Nawet dzieci mniej uzdolnione muzycznie mogą odnieść sukcesy, podejmować indywidualne zadania, wykazywać się inwencją twórczą.


MOTYWACJA DO WPROWADZENIA INNOWACJI


Obcowanie z muzyką wywołuje u dzieci najczęściej zadowolenie i radość – bardzo istotne uczucia dla ich prawidłowego rozwoju. Radość potęguje się gdy dziecko uczestniczy czynnie w powstawaniu muzyki (śpiew, muzykowanie), a także wtedy, gdy muzyka jest motywem do działania (taniec, zajęcia ruchowe).
W wyniku przeżytej radości dzieci najczęściej wykazują chęć ponownego kontaktu z muzyką, są aktywniejsze, bardziej podatne na wpływ wychowawczy. Obserwujemy, że dzieci bardziej wrażliwe i nerwowe znajdują w muzyce odprężenie i uspokojenie.

Zajęcia ruchowe, taniec kształtuje samodzielność, pomysłowość, fantazję, aktywność, umiejętność dokonywania wyboru – cechy niezmiernie cenne w życiu człowieka współczesnego. Chodzi o to, aby jak najszerzej upowszechnić znajomość i umiejętność tańczenia tańców polskich. Zabawowy charakter tańca i zaangażowanie emocjonalne sprzyjają odprężeniu psychicznemu, zmniejszają napięcie i służą likwidacji źródeł frustracji zaś starannie dobrana muzyka ma dostarczyć nie tylko przyjemności estetycznych, lecz także ułatwić ruch, czynić go mniej nużącym, wyzwolić pozytywne emocje, które zniwelują skutki ewentualnego fizycznego zmęczenia.

CELE GŁÓWNE

• Roztańczenie dzieci w rytmach polskich tańców.
• Obcowanie dzieci z tańcem, muzyką i ruchem.
• Doskonalenie i ujawnianie zdolności tanecznych.
• Zapoznanie z tańcami polskimi : polonezem, kujawiakiem, krakowiakiem, mazurkiem, oberkiem.
• Zapoznanie z różnorodnymi technikami tańca.
• Wzbudzanie wiary w własne możliwości.
• Rozładowanie negatywnych emocji poprzez taniec.


CELE SZCZEGÓŁOWE

• Rozwijanie poczucia rytmu.
• Rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji uwagi.
• Wzmacnianie cech motorycznych: szybkości, siła, wytrzymałość.
• Rozwijanie orientacji w przestrzennej w czasie.
• Wyrabianie estetyki ruchu.
• Motywowanie dziecka do pracy.
• Budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby.
• Stymulacja ruchowa.
• Doskonalenie precyzji.
• Poznanie swojego ciała jego schematu i integracji poszczególnych części.
• Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do siebie i do innych.
• Usprawnianie zmysłów (wzroku, słuchu).
• Eliminowanie nadmiernego niepokoju, drażliwości i impulsywności.
• Rozwijanie zdolności komunikacyjnej.
• Rozwijanie sekwencyjności ruchów.
• Tworzenie klimatu dobrej zabawy.
• Uwrażliwienie na muzykę, wpływ na ogólne umuzykalnienie.
• Rozwijanie sprawności okoruchowej w zakresie ruchów niezależnych od ruchów głowy.
• Stymulacja słuchowa.
• Ćwiczenie obustronnej koordynacji ciała i ćwiczenie ruchów naprzemiennych.
• Stronność ciała i przekraczanie linii środkowej.
• Poprawienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej.
• Normalizacja napięcia mięśniowego.


We wrześniu i październiku dzieci uczyły się Poloneza.

W listopadzie i grudniu dzieci uczyły się Kujawiaka.

W styczniu i lutym dzieci uczyły się Krakowiaka.

Statystyka strony

Strona oglądana: 3282 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Grażyna Dulińska, data: 03.01.2016 r., godz. 20.20
Wprowadził:Magdalena Kowalewska, data: 17.04.2016 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Kowalewska, data: 14.01.2019 r., godz. 17.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2019 r., godz. 17.19Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 10.58Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 10.57Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 10.56Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.04.2016 r., godz. 10.56Magdalena KowalewskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Magdalena Kowalewska, e-mail: sekretariat@gpn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.