Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)" Janusz Korczak


Dyrekcja

ZARZĄDZENIA DYREKTORA
Dyrektor Przedszkola mgr Elżbieta Zielińska.
P.001/5/2013-2014
Zarządzenie Nr 5/ 2014
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Nieporęcie
z dnia 28 lutego 2014r.w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola w Nieporęcie, określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Gminnego Przedszkola w Nieporęcie w roku szkolnym 2014/2015


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7), zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Gminnego Przedszkola w Nieporęcie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Gminnego Przedszkola w Nieporęcie w roku szkolnym 2014/2015, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015.


Dyrektor Elżbieta Zielińska
P.001/6/2013-2014

Zarządzenie Nr 6/2014
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Nieporęcie
z dnia 28 lutego 2014r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej


Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuję się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Nieporęcie, na rok szkolny 2014/2015, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Agnieszka Pisarek
2) Beata Brzostek
3) Magdalena Kowalewska
4) Anna Mańk


§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się p. Agnieszkę Pisarek.

§ 3. Zadania Komisji określa art. 20zb ust. 2, art. 20zc ust. 1 – 5 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015.


Dyrektor Elżbieta Zielińska

Statystyka strony

Strona oglądana: 4883 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Ewa Koc, data: 16.02.2010 r., godz. 16.17
Ostatnia aktualizacja:Ewa Koc, data: 03.03.2014 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.39Ewa KocEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.33Ewa KocEdycja strony
04.03.2010 r., godz. 13.53Ewa KocEdycja strony
03.03.2010 r., godz. 12.55Ewa KocEdycja strony
16.02.2010 r., godz. 16.17Ewa KocDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Ewa Koc, e-mail: sekretariat@gpn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.