Rekrutacja

Liczba odwiedzających: 1941

REKRUTACJA 2022/2023- DOKUMENTY DO POBRANIA

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2022/2023


Szanowni Państwo,

- w przypadku naszych aktualnych przedszkolaków należy w dn.14-24 luty 2022r. złożyć wypełnioną deklarację o kontynuacji przedszkola (do pobrania ze strony gpn@nieporet.pl lub od wychowawców grup) . Wypełniony wniosek składamy do wychowawców lub mailowo na adres:  sekretariat@gpn.nieporet.pl

Deklaracja o kontynuacji przedszkola

 

-w przypadku nowych przedszkolaków należy w dn. 28 luty 2022r.- 11 marca 2022r. pobrać ze strony gpn@nieporet.pl komplet dokumentów. Właściwe dokumenty składamy do sekretariatu lub mailowo na adres sekretariat@gpn.nieporet.pl

1.     Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

2.      Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.docx

3.     Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o zatrudnieniu.docx

4.     Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie_wielodzietnosc.doc

5.      Oświadczenie o dochodach tylko rodzice , których dochód  na osobę nie przekracza kwoty określonej w Ustawie o świadczeniach rodzinnych- art.5 ust.1 ustawy z dn. 29 listopada 2003r.(Dz.U.2020.0.111)

Oświadczenie o dochodach

6.     Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
Uwaga: W przypadku spełnienia kryterium nr 6 (zawartego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola) określonego przez organ prowadzący, prosimy o wypełnienie oświadczenia o dochodach.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 

Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka- dokument składamy w dniach 5- 15 kwietnia 2022r. Ten dokument składają  rodzice dzieci zakwalifikowanych. 

Oświadczenie woli rodzica

 

Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 212022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 20222023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępo.pdf

Uchwała nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Nieporęt z 29.03.2017 r. (Dziennik Urzędowy Poz. 4543 z 12.05.2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli.

Uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr XXXVIII152017 – kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli.pdf.pdf

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, prosimy kierować na adres e-mailowy gpn@nieporet.pl  lub telefonicznie  22 7748293