Rekrutacja

Liczba odwiedzających: 2531

REKRUTACJA 2023/2024- DOKUMENTY DO POBRANIA

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024


Szanowni Państwo,

- w przypadku naszych aktualnych przedszkolaków należy w dniach   01 - 09   luty  2023r. złożyć wypełnioną deklarację o kontynuacji przedszkola (do pobrania ze strony gpn@nieporet.pl lub od wychowawców grup) . Wypełniony wniosek składamy do wychowawców lub mailowo na adres:  sekretariat@gpn.nieporet.pl

Deklaracja o kontynuacji przedszkola.doc (49 KB)

 

-w przypadku nowych przedszkolaków należy w dn. 13 luty 2023r.- 03 marca 2023r. pobrać ze strony gpn@nieporet.pl komplet dokumentów. Właściwe dokumenty składamy do sekretariatu lub mailowo na adres sekretariat@gpn.nieporet.pl

1.     Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.doc (79 KB)

2.      Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

3.     Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o zatrudnieniu

 

 

Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka- dokument składamy w dniach 29 marca- 03 kwietnia 2023r. Ten dokument składają  rodzice dzieci zakwalifikowanych. 

do pobrania Oświadczenie woli rodzica

 

Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2023 r.

http://gpn.nieporet.pZarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2023 r.

Uchwała nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Nieporęt z 29.03.2017 r. (Dziennik Urzędowy Poz. 4543 z 12.05.2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli.

Uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr XXXVIII152017 – kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli.pdf.pdf

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024, prosimy kierować na adres e-mailowy gpn@nieporet.pl  lub telefonicznie  22 7748293