Adaptacja grupy "Krasnale"

Liczba odwiedzających: 452
W naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych.
Celem zajęć było eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola (salą zajęć, łazienką, szatnią oraz placem zabaw). Wspólne zabawy adaptacyjne pozwalają na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. Oswojenie niepokoju przed nieznanym to olbrzymi krok naprzód. Zajęcia miały również na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i panią nauczycielką.

 

Adaptacja Krasnali
Adaptacja Krasnali, foto nr 1, Adaptacja Krasnali, foto nr 2, Adaptacja Krasnali, foto nr 3, Adaptacja Krasnali, foto nr 4, Adaptacja Krasnali, foto nr 5, Adaptacja Krasnali, foto nr 6, Adaptacja Krasnali, foto nr 7, Adaptacja Krasnali, foto nr 8, Adaptacja Krasnali, foto nr 9, Adaptacja Krasnali, foto nr 10, Adaptacja Krasnali, foto nr 11, Adaptacja Krasnali, foto nr 12, Adaptacja Krasnali, foto nr 13, Adaptacja Krasnali, foto nr 14, Adaptacja Krasnali, foto nr 15, Adaptacja Krasnali, foto nr 16, Adaptacja Krasnali, foto nr 17, Adaptacja Krasnali, foto nr 18, Adaptacja Krasnali, foto nr 19, Adaptacja Krasnali, foto nr 20, Adaptacja Krasnali, foto nr 21, Adaptacja Krasnali, foto nr 22,